Základní údaje

Název školy

Masarykova základní škola a Mateřská škola

Adresa školy

Seifertova 601Bohumín, 735 81

61988677

Bankovní spojení

1724735349/0800

DIČ

CZ61988677

 

 

Telefon/fax

596013631,  596013631

E-mail

sekretariat@mzsb.cz

Adresa internetové stránky

www.mzsb.cz

 

 

Právní forma

Příspěvková organizace

Zařazení do sítě škol

19.1.1996

Název zřizovatele

Město Bohumín

Součásti školy

Základní škola                102156611, kapacita 750

Mateřská škola               107623081               110

Školní družina                119700913               150

Školní jídelna                 102880311              1400

Školní jídelna – výdejna  150067879                600

IZO ředitelství

600136329

Vedoucí a hospodářští pracovníci

Ředitel: Mgr. Miroslav Rosík

Zástupce ředitele školy pro II. st.: Mgr. Petra Vysogladová

Zástupce ředitele školy pro I. st.: Mgr. Radka Bašandová

Zástupce ředitele školy pro MŠ: Mgr. Marcela Dendisová

Vedoucí učitelka odlouč. prac. MŠ St. Bohumín: Mgr. Eva Bučková

Vedoucí učitelka odlouč. prac.ZŠ St. Bohumín: Mgr. Daniela Szelongová

Vedoucí vychovatelka: Blanka Heiserová

Účetní : Jana Moravcová

Vedoucí školní jídelny: Božena Kempná

Hlavní kuchařka: Radomíra Čečivová

Školnice: Jana Spolníková

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny)

Organizace je základní škola se školní družinou, dvě mateřské školy, školní jídelna s výdejnami. Její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.