GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Mgr. Radka Bašandová - basandova@mzsb.cz

Další informace o problematice GDPR naleznete na: www.mvcr.cz/gdpr