Primární prevence
Mgr. Lenka Kolarczyková je jako školní metodik prevence k dispozici ke konzultacím v úterky 14.00 - 15.00 h., příp. po domluvě. 
Dokumenty ke stažení:

Školní preventivní strategie a program: Preventivní_strategie_a_program.pdf

Krizové plány: Krizové_plány_pro_veřejnost_2022.pdf (1196523)

Důležité kontakty: DŮLEŽITÉ_KONTAKTY.xlsx