Rizika přestupu...

Kurz "Školák"

22.02.2012 08:31
V rámci udržitelnosti projektu „RIZIKA PŘESTUPU DĚTÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A JEJICH ŘEŠENÍ ZAVÁDĚNÍM NOVÝCH VYUČOVACÍCH FOREM, METOD A POSTUPŮ, VČETNĚ VYUŽITÍ  ICT“ budeme i v letošním roce testovat  předškolní děti v mateřské škole, v rámci poradenského...

Školákem na Sluníčkové škole

15.06.2010 12:55
Prezentace PPT k projektu ke stažení: PROJEKT 0022.ppt (1,7 MB)   „Využíváš-li náležitě svůj talent, pak se každý den obnovuje. Používáš-li aktivně své myšlení, Pak se nikdy nevyčerpá.“   Autorem výroku je literát Wang Fu-č (17. století)   Děti, jsou to nejcennější, co máme....

Kurz Školák a info o projektu

29.01.2010 12:48
KURZ ŠKOLÁK Již  9. března 2010 proběhne v prostorách I. A třídy (boční vchod vedle hlavního vchodu do budovy školy) úvodní lekce přípravného kurzu Školák, který povede Mgr. Drahomíra Horváthová a Mgr. Květuše Fulnečková.  Budeme se scházet vždy v úterý od 15,00 do 16,30...

Rizika přestupu dětí mateřských škol do základní školy a jejich řešení zaváděním nových vyučovacích forem, metod a postupů, včetně využití ICT.

 

Realizace: listopad 2008 – listopad 2010

Cílem tohoto projektu je uplatňování a zlepšování organizačních forem, výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací.

Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vzdělávání pedagogů  v oblasti ICT včetně e-learningu.

Jednotlivými činnostmi v projektu chceme zmapovat celkovou vyzrálost předškolních dětí, eliminovat možné nedostatky v oblasti rozumové, motorické, v oblasti smyslového vnímání a celkové psychické vyzrálosti.

 

Postup: 1. období: testování šestiletých dětí mateřských škol

              2. období: přípravný kurz budoucích žáků 1. tříd, kurz pro děti a jejich  

                                 rodiče

              3. období: uspořádání semináře pro pedagogy v oblasti ICT

              4. období: tvorba individuálních vzdělávacích plánů

              5. období: zavádění nových vyučovacích metod, forem, postupů

                                 zabezpečujících rovný přístup ke vzdělávání, využití ICT

              6. období: zřízení poradenského pracoviště na škole

Hlavním výstupem bude  speciálně pedagogická diagnostika a vytvoření individuálních vzdělávacích plánů žákům se specifickou poruchou učení nebo žákům nadaným, uspořádání kurzu pro budoucí žáky 1. tříd,  besedy a kurzu s rodiči těchto žáků, vytvoření výstupů v semináři "Interaktivní výuka" a zřízení poradenského centra na škole.

 

Tímto projektem chceme řešit problematiku přestupu žáků mateřských škol do škol základních. Chceme se zaměřit na žáky se speciálními vyučovacími potřebami, na žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale i na žáky nadané. Aktivity budeme realizovat v Moravskoslezském regionu. Naším úkolem bude testování šestiletých žáků, vytvoření individuálních plánů, přípravného kurzu pro děti a rodiče, uspořádání cyklu seminářů na téma - interaktivní výuka, tvorba výstupů tohoto semináře a vytvoření školního poradenského pracoviště.