Bádám, bádáš, bádáme, zahrad si všímáme!


 

 

Anotace:

Propojení teoretického vzdělávání s praxí při využití inovativních, badatelských a aktivizačních metod. Využití formy prožitkového učení k upevnění a prohloubení znalostí o ochraně přírody, zdravém životním stylu a životním prostředí města Bohumín s transferem do spádových škol prostřednictvím workshopu pro učitele těchto škol. Naplňování a podpora  záměrů školního vzdělávacího programu s důrazem na průřezové téma environmentální výchova a osobnostní a sociální rozvoj do předmětu přírodopis, chemie, fyzika, pracovní vyučování, výtvarná výchova.

 

Cíle:

- městská soutěž - "VNÍMEJ VŠEMI SMYSLY"

- metodický workshop pro učitele přírodovědných předmětů - "VŠEHOMĚR VE ŠKOLE"

- projektový den pro žáky školy - "ŽIVÁ ZAHRADA"

- fotosoutěž pro žáky a učitele - "KVETOUCÍ ZAHRADA"

- výsadba keřů, vybudování hmyzího hotelu

- vybudování dřevěných interaktivních výukových tabulí u altánu na školní zahradě

- badatelsky zaměřené exkurze žáků a pedagogů

- žákovská školní konference

- přednáška spojená s exkurzí pro  pedagogické pracovníky

- pořízení badatelské soupravy PASCO

 

Personální zajištění:

Mgr. Jana Svačinová

Ing. Věra Sedláková

Mgr. Miroslav Rosík

Božena Klosová

 

Financování:

80 000,- Kč - Moravskoslezský kraj

50 000,- Kč - vklad žadatele

Projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017 - dotační priorita Podpora badatelsky orientovaného vyučování a aktivit na školních zahradách.

 

Závěrečné hodnocení měřitelných výstupů:

1. soutěžní komplet k realizaci městské soutěže s temetikou EVVO - "VNÍMEJ VŠEMI SMYSLY" - 73 žáků a 6 pedagogů - pracovní listy, metodika, elektronické materiály

2.workshop pro učitele - "VŠEHOMĚR VE ŠKOLE" - 18 pedagogů

3. poznávací workshop s exkurzí pro učitele - "ČECHY PO KOSÍŘEM a BÍLÁ LHOTA" - 37 pedagogů

4. jednodenní badatelské exkurze pro žáky _ "SVĚT TECHNIKY OSTRAVA" - 140 žáků a 18 pedagogů

5. jednodenní poznávací exkurze pro žáky - Planetárium Ostrava, Kroměřížské zahrady - 85 žáků a 6 pedagogů

6. žákovská školní konference - 50 žáků a 6 pedagogů

7. projektový den - "DEN ZEMĚ - ŽIVÁ ZAHRADA" - 200 žáků a 12 pedagogů

8. výsadba stromků a keřů - 55 žáků, 5 pedagogů + 50 stromků a keřů

9. experimentální sada PASCO včetně 3 čidel a zobrazovacího softwaru

10.naučná tabule a dva hmyzí hotely - 12 žáků a 3 pedagogové + 200 žáků využití při výuce

11. fotosoutěž - "KVETOUCÍ ZAHRADA" - 36 žáků a 11 pedagogů

12. fotodokumentace projektových aktivit - 2 fotoalba

13. propagace - městské noviny a televize + web