Bonagrant 2017

Projekt se zaměřuje na rozšíření možností aktivně vnímat a prožívat hudbu nejen při běžných hodinách hudební výchovy, ale zejména při práci školního sboru, který ve škole pracuje již 20 let a pořádá řadu veřejných vystoupení.

Cíle:

- nákup přenosných zařízení pro ozvučení

- využití zařízení v rámci hodin hudební výchovy a při přípravě a realizaci kulturních programů 

Finance:

20 000,- Kč - dar společnosti BONATRANS GROUP a.s. - Revoluční 1234 - 735 81 Bohumín

Časový harmonogram:

červen 2017 -  zpracování a předložení grantové žádosti

červenec 2017 - schvalovací proces

srpen 2017 - podpis darovací smlouvy

září 2017 - objednávka a nákup zařízení + následné využívání


Bonagrant 2016

Projekt je zaměřen na rozšíření možností využití prostoru školního dvora a zahrady školy, který byl regenerován v roce 2013 zásluhou zřizovatele. Vzhledem k velkému počtu uživatelů tohoto prostoru je cílem realizátorů vhodně dotvořit a využít prostor školní zahrady. Vhodnou alternativou jsou dřevěné interaktivní prvky, které by doplnily stávající možnosti využívání tohoto prostoru. Zahrada bude obohacena o interaktivní prvek PEXESO dle nabídky  na stránkách https://www.didaktikashop.cz/interaktivni-hry-na-zahradu.aspx

Cíle:

- doplnění stávajícího inventáře zahrady školy

- rozšíření možností relaxačních aktivit v prostoru školní zahrady

- podpora rozvoje rozumových schopností a logiky dětí a žáků

- využití přírodního materiálu k aktivnímu programu dětí, žáků a návštěvníků

- zatraktivnění prostoru školní zahrady pro místní obyvatele

Finance:

20 000,- Kč - dar společnosti BONATRANS GROUP a.s. - Revoluční 1234 - 735 94 Bohumín

 4 000,- Kč - prostředky školy

Časový harmonogram:

červen 2016 - zpracování a předložení grantové žádosti

září 2016 - schvalovací proces

říjen 2016 - podpis darovací smlouvy a objednávka PEXESA

listopad 2016 - výroba a dodávka PEXESA

prosinec 2016 - březen 2017 - uskladnění PEXESA  v prostoru školních dílen

duben 2017 - osazení interaktivního prvku na školní zahradu - "VÍTÁNÍ JARA"