Didaktika

Projekt s úplným názvem - Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660 - je spolufinancován Evropskou unií a je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. Naše škola se stala jednou z partnerských škol, ve které se budou v období 2/2017 - 4/2018 realizovat projektové záměry a cíle.

Základní cíle projektu:

1. Rozvoj kvality vzdělávání zaměřené na rozvoj kompetencí učitelů prostřednictvím podpory oborových didaktik a mezipředmětových vztahů

2. Vytvoření funkčních společenství praxí při zapojených univerzitách /Ostravská univerzita a Univerzita Palackého/ jako prostředí rozvoje klíčových kompetencí

3. Rozvoj osobnostních dovedností směřujících k reflexi vlastní výuky na základě akčního výzkumu

 

Propagační plakátek: Povinná publicita_plakát_Didaktiky UPOL.pdf