Polytechnická učebna v Masarykově ZŠ a MŠ Bohumín

reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007279

Operační program - IROP - 3. výzva - MAS Bohumínsko - Infrastruktura vzdělávání

Realizace - 6.6.2017 - 28.2.2019 - je poskytována finanční podpora z EU

Anotace: Předmětem realizace jsou stavební úpravy vedoucí k zajištění bezbariérovosti objektu, rekonstrukce a vybavení odborné učebny polytechniky v Masarykově ZŠ za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích přírodní vědy a technické a řemeslné obory.