SYNERGIE

reg. č. : CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004725

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro ZŠ a MŠ

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních aktivit.

Realizace - 1.9.2017 - 31.8.2019  - 24 měsíců

 

SYNERGIE II.

reg. č. : CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012636

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva - Šablony II

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, extrakurikulární, rozvojové a zájmové aktivity.

Realizace - 1.9.2019 - 31.8.2021  - 24 měsíců