Zrcadlo života

Anotace:

Obsah projektu je zaměřen na posílení povědomí o základních hodnotách lidského života a lidského soužití u žáků i pedagogů, které tvoří základ etické výchovy. Jednotlivé aktivity projektu mají vhodně doplňovat a rozvíjet základy etické výchovy, která je součástí školního vzdělávacího programu. Projektové aktivity jsou zaměřeny do několika oblastí:

1. vzdělávání učitelů se zaměřením na témata etické výchovy;

2. prožitková etická výchova žáků;

3. aktivity s partnerskými organizacemi.

 

Cíle:

- vyškolit pedagogy - odborníky na etickou výchovu - školní koordinátory této problematiky

- realizovat besedy a přednášky pro žáky i pedagogy

- navštívit historicky významná místa v regionu a nejbližším okolí za hranicemi /POLSKO/, která jsou spjata s významnými historickými událostmi

- rozšiřovat povědomí žáků formou prožitkových aktivit v oblasti prosociálního chování

- přpravit a realizovat žákovskou vědomostní soutěž a výtvarnou soutěž

- vybudovat příruční žákovskou i pedagogickou knihovničku etické výchovy

- doplnit vybavení školy o moderní didaktické a metodické pomůcky pro oblast etické výchovy

- sestavení, tisk a distribuce "Etického kalendáře 2017"

- popularizovat etickou výchovu mezi učiteli spádových škol

 

Personální zajištění:

Mgr. Antonie Walterová

Mgr. Lucie Bednářová

Mgr. Robert Vlk

Božena Klosová

 

Financování:

100 000,- Kč - MŠMT

  50 000,- Kč - vklad žadatele

Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rozvojového programu - Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016.

 

Hodnocení: Vyhodnocení projektu finalizace.docx