Poradna - "Slunečník"

- konzultační den: úterý 13.00 - 15.00 hod.

a/ speciální pedagog: Mgr. Doris Schmidtová a Mgr. Květuše Fulnečková
b/ logoped: Mgr. Drahomíra Horváthová (individuální logopedická péče; úterý 13.00 - 15.00 hod.)
c/ výchovný poradce: Mgr. Lucie Bednářová (konzultace - úterý 14.00 - 15.00 hod.)
d/ metodik prevence: Mgr. Lenka Kolarczyková (konzultace - úterý 14.00 - 15.00 hod.)

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatnou speciálně pedagogickou péči žákům,

konzultační a poradenskou činnost žákům, zákonným zástupcům i pedagogům školy.

 

Co nabízíme?

1. Speciálně pedagogickou diagnostiku: v oblasti řečového vývoje a grafomotoriky,

diagnostiku předškoláka

2. Konzultační a poradenskou činnost zákonným zástupcům, žákům a pedagogům v oblasti:

                 - zdravého psychického vývoje dítěte

                 - výukových a výchovných problémů žáků

                 - při výběru studijního a profesního zaměření

                 - konzultace zákonným zástupcům v případě odkladu školní docházky

                 - drogových záležitostí a trestné činnosti žáků

                 - pomoci při sestavování individuálního vzdělávacího plánu

3. Terapeutickou činnost - ambulantní nácviky:

                 - náprava SPU /dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie/

                 - grafomotorické nácviky

                 - logopedické nácviky

                 - metoda Dobrého startu