Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Volby školské rady

Volby školské radyDatum konání:
7.11.2023

Vážení zákonní zástupci dětí a žáků,

zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ukládá povinnost zřídit školskou radu, které je umožněno se podílet na správě školy. Dle § 168 - Školská rada:

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád,  a navrhuje jejich změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v ZŠ a SŠ,               
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  9. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Zřizovatelem této rady je Město Bohumín, které již radou města dne 24.8.2005 usnesením č. 918/62 schválilo: zřizovací listinu školských rad, volební řád školských rad. Letos je nutno opět zvolit novou školskou radu. Členství ve školské radě je čestnou funkcí a zaniká uplynutím funkčního období. Počet členů školské rady je 6 osob. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu tvoří pedagogové a poslední třetinu zákonní zástupci.

Tímto Vás vyzývám k podání návrhů kandidátů, kteří Vás budou na školské radě zastupovat. Návrhy kandidátů podávejte v kanceláři školy předsedkyni volební komise Mgr. Radce Bašandové a to do 12 hodin dne 31. 10. 2023. Seznamy kandidátů budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě u hlavních vchodů č. 601 a 623 od 01. 11. 2023 do konání voleb.

Volby proběhnou v termínu třídních schůzek 7.11.2023 od 15.30 - 17.30 hodin v malé tělocvičně školy.

Návrhový lístek ke stažení (doc)

Mgr. Miroslav Rosík