Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Historie školy

Historie školy

V roce 1860, v nové osadě Bohumín – nádraží (vzniklé kolem nádraží po roce 1847), vzniká prvá škola. Je školou česko-německou. Na nátlak zřizovatele a vydržovatele školy, společnosti „Severní dráha Ferdinandova“, stává se škola od r. 1882 polsko-německou a od r. 1883 pouze německou. Až po roce 1901 se sdružuje skupina českých úředníků, zaměstnanců a živnostníků kolem čtenářského spolku „Beseda“ a později kolem Matice osvěty lidové a v roce 1910 zde otvírají první českou školu v obci. Řídícím učitelem byl tehdy jmenován František Solnař z Prahy.

Škola byla umístěna v domku u nádraží, ale již v r. 1911 se stěhovala do vlastní trojtřídní budovy na bývalé Čáslavské ulici. Tehdy se učilo ve dvou třídách. Rozvoj školy začíná po vzniku Československé republiky. Škola má v roce 1919 šest tříd s 390 žáky. Proto musí tři třídy umístit na německou měšťanskou školu. Zřizuje se pobočka školy v Šunychlu. Tyto školy byly později osamostatněny jako 2. a 3. obecná škola. Další české školy vznikají ve Starém Bohumíně, Pudlově, Skřečoni a Záblatí. Přesto jejich počet nestačil.

Městská správní komise v Bohumíně otevřela v r. 1922 novostavbu školy na bývalé ulici Zd. Nejedlého č. 623 (pravé křídlo naší školy). Obecná škola v ní dostává 2 učebny, měšťanská škola 7 učeben. V roce 1923 bylo započato s další stavbo a 16.2.1924 byla odevzdána k užívání budova č. 601. Tehdy dostaly obě školy dnešní podobu a své trvalé umístění.

Nová budova brzy nestačila počtu tříd a žáků. Na obecné škole byly třídy vyučovány po směnách, na měšťanské škole byly zřizovány stěhovavé třídy, další třídy byly umístěny v suterénu budovy českého gymnázia a v odborné škole pro ženská povolání. V (naší) budově byla umístěna třída mateřské školy, pomocné třídy, které pak přešly do německé školy na náměstí (dnes budova Městského úřadu Bohumín), v odpoledních hodinách v naší budově vyučovala hudební škola do roku 1935, třídy živnostenských pokračovacích škol, večer se zde konaly zkoušky pěveckého sboru „Smetana“, čtyři dny v týdnu cvičila v tělocvičně TJ Sokol, v posluchárně fyziky se hrálo v neděli loutkové divadlo. Brzy nestačila tělocvična počtu vyučovacích hodin. Obecná škola nakonec dostala jen 10 hodin, ostatní hodiny musely být vyučovány venku nebo ve třídách.

V roce 1930 se oběma školám dostalo čestného titulu „Masarykova škola“. Nadále však zůstaly školami menšinovými, i když se podle sčítání lidu v r. 1930 zvýšil počet českého obyvatelstva na 47,07% a počet německé menšiny poklesl na 40,07% a polské menšiny na 8,07%.

V září 1938 měla naše škola celkem 31 tříd, obecná škola měla v 10 třídách 317 žáků, měšťanská škola měla v 21 třídách 890 žáků.

V říjnu 1938 byly české školy v Bohumíně zrušeny a učitelé museli opustit město. Ředitel školy B. Štětina se po r.1945 do Bohumína nevrátil. F. Solnař se vrátil z Prahy a řídil obecnou školu do 1.6. 1947, kdy odešel do důchodu. Během války byl v budově školy zřízen „lazaret“.

Budova č. 601 byla při bombardování v r. 1944 zasažena a část s kreslírnou se zřítila. V dubnu 1950 byla dokončena oprava budovy č. 601 a škola, která nesla po roce 1948 název 1. střední škola, se vrátila do své budovy. Ředitelem školy byl Jaroslav Hlavsa. Ve škole na bývalé Gottwaldově ulici byly umístěny třídy národní školy a od 1.9.1950 z nich byla vytvořena nová, 4. národní škola pod vedení L. Vavrouška.

V r. 1953 byla z 1. a 4. národní školy a z 1. střední školy vytvořena osmiletá střední škola na ul. Zd. Nejedlého, čili nynější typ školy. Od školního roku 1958/59 byly postupně zřizovány 9. třídy, od r. 1963 se stává škola základní devítiletou školou, od. r. 1983 základní školou.

V roce 1980 byla zahájena celková generální oprava školní budovy, při které byla vyměněna okna, dveře, podlahy a zmodernizováno sociální zařízení. Do tříd byla zavedena voda.

V r. 1982 byla zahájena přístavba školní jídelny a 4 učeben. Byla postavena nová budova pro školní dílny, kuchyňka a pěstírna.

V posledních letech získala škola novou moderní tvář. Starý nábytek byl nahrazen novým a barevné kombinace charakterizují každou třídu.

Po ničivých povodních v roce 1997 byla nově vybudována tělocvična s umělým povrchem. Ta spolu s posilovnou a sportovním areálem u školy umožňuje všestranné sportovní využití. Velkou rekonstrukcí a modernizací škola prošla během školního roku 2002/03.

Kromě odborných učeben pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu, výtvarné a hudební výchovy, se žáci učí v počítačových učebnách (s interaktivní tabulí) a několika jazykových učebnách, z nichž jedna je vybavena sluchátkovým zařízením, dataprojektorem a vynikajicím ozvučením. Většina učeben je dnes také vybavena TV, videorekordéry, dvd přehrávači, promítacími plátny, k dispozici jsou též dataprojektory a wi-fi přístup k internetu na celé škole. Již dvě běžné učebny jsou taktéž vybaveny speciálními lavicemi, v nichž jsou notebooky ke studijním účelům a s kvalitním ozvučením. Došlo také k rozsáhlé úpravě a modernizaci školní jídelny a vybavení. Byl zaveden též tzv. čipový systém s výběrem jídel i přes internet. Pedagogové mají k dispozici moderní a nádhernou sborovnu s počítači s přístupem k internetu a kopírovací techniku. 

Důležité mezníky historie školy

 • 1922: otevřena novostavba školy (pravé křídlo naší školy)
 • 1924: odevzdána k užívání další budova (pamětní deska při vstupu), spojeny tak Česká státní menšinová občanská škola chlapecká a dívčí a celá 1. Česká státní menšinová škola obecná
 • 1930: obě školy získávají čestný titul „Masarykova škola“
 • 1948: 1. střední škola
 • 1953: osmiletá střední škola
 • 1963: základní devítiletá škola
 • 1983: základní škola
 • 1989: vrácen hrdý titul „Masarykova“
 • 2003: přiřazeny MŠ a ZŠ Starý Bohumín
 • 2005: Masarykova základní škola a Mateřská škola Bohumín Seifertova 601 okres Karviná, příspěvková organizace
 • 2006: přiřazena MŠ Smetanova

Zpracoval Mgr. Josef Ledvoň