Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Poradna "Slunečník"

Poradna "Slunečník"

Konzultační den: úterý 13.00 - 15.00 hod

Pracovníci

 • speciální pedagog: Mgr. Doris Schmidtová a Mgr. Květuše Fulnečková
 • logoped: Mgr. Drahomíra Horváthová (individuální logopedická péče; úterý 13.00 - 15.00 hod.)
 • výchovný poradce: Mgr. Lucie Bednářová (konzultace - úterý 14.00 - 15.00 hod.)
 • metodik prevence: Mgr. Lenka Kolarczyková (konzultace - úterý 14.00 - 15.00 hod.)

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatnou speciálně pedagogickou péči žákům, konzultační a poradenskou činnost žákům, zákonným zástupcům i pedagogům školy.

Co nabízíme?

1. Speciálně pedagogickou diagnostiku: v oblasti řečového vývoje a grafomotoriky, diagnostiku předškoláka

2. Konzultační a poradenskou činnost zákonným zástupcům, žákům a pedagogům v oblasti:

 • zdravého psychického vývoje dítěte
 • výukových a výchovných problémů žáků
 • při výběru studijního a profesního zaměření
 • konzultace zákonným zástupcům v případě odkladu školní docházky
 • drogových záležitostí a trestné činnosti žáků
 • pomoci při sestavování individuálního vzdělávacího plánu

3. Terapeutickou činnost - ambulantní nácviky:

 • náprava SPU /dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie/
 • grafomotorické nácviky
 • logopedické nácviky
 • metoda Dobrého startu

Slunečník-poradenská činnost