Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty

Projekty


Novější 1 3

SYRI

Více

Publikováno 27. 10. 2023 13:16

VNÍMEJ, POZNÁVEJ A MYSLI!

Více

Publikováno 27. 10. 2023 12:51

Škola v pohodě

Více

Publikováno 27. 10. 2023 12:14

Nová synergie

Více

Publikováno 27. 10. 2023 10:49

Škola bez rizik

Naše škola získala v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost téměř tři miliony korun na projektový záměr pod názvem „Škola bez rizik“. Realizace: únor 2012 – červenec 2013 Aktivitami tohoto projektu chceme navázat na již ukončený projekt „Rizika přestupu dětí mateřských škol do školy základní a jejich řešení zaváděním nových vyučovacích metod, forem a postupů, včetně využití ICT.“

Více

Publikováno 14. 10. 2023 21:54

Rizika přestupu...

Rizika přestupu dětí mateřských škol do základní školy a jejich řešení zaváděním nových vyučovacích forem, metod a postupů, včetně využití ICT. Realizace: listopad 2008 – listopad 2010 Cílem tohoto projektu je uplatňování a zlepšování organizačních forem, výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací.

Více

Publikováno 14. 10. 2023 21:51

Společně to dokážeme

V projektu se snažíme zvýšit informovanost žáků, učitelů a částečně i veřejnosti o ekologické výchově, separaci a recyklaci odpadů, významu vody, vzduchu a půdy pro život, možnostech využívání alternativních zdrojů energie a způsobech ochrany přírody. Hlavním cílem je u dětí zvýšení zájmu o přírodu, její obnovu, zachování a ochranu. Budou připraveny prezentace v programu Powerpoint s obsahem vhodným pro doplnění školní výuky a odpovídající věku a znalostem žáků.

Více

Publikováno 14. 10. 2023 21:47

Za poznáním nejen do přírody

Projekt řeší propojení teoretických znalostí z oblasti přírodovědných předmětů s praktickým poznáváním formou prožitkového učení a navazuje na školou vytvořený ŠVP. Realizací se nám podaří rozvíjet především průřezové téma environmentální výchova a osobnostní a sociální rozvoj. Nové formy a metody uplatněné v projektu povedou k rozvoji klíčových kompetencí.

Více

Publikováno 14. 10. 2023 21:46

ICT pomocník v hodinách laboratorních prací z přírodopisu, chemie a fyziky na II. stupni

Datum konání: 1. 3. 2005 - 31. 12. 2005

Cílem projektu je vytvoření výukových materiálů, které jsou v souladu s platným vzdělávacím programem pro předměty přírodopis, fyzika a chemie na základní škole. Vyučujícím umožní zkvalitnění výuky a zavedení moderních forem vzdělávání s využitím nových ICT technologií, žákům pak poskytne možnost používat vypracovaný pracovní sešit s materiály vhodnými pro praktická laboratorní cvičení z příslušných předmětů a umožní jim i seznámení s novými možnostmi současných ICT technologií ve výuce.

Více

Publikováno 14. 10. 2023 21:41

S ICT již od mala - budem dělat tralala!!!

V našem projektu vycházíme z faktu, že činnost na počítači je pro dítě velmi přitažlivá a zajímavá.Většina výukových programů nebo vhodných didaktických her,  podporuje  rozvoj  těch psychických funkcí, které podmiňují rozvoj čtení, psaní, počítání: řeč, zrakové a sluchové vnímání, paměť, jemná motorika, koordinace pohybů, postřeh a prostorová orientace.

Více

Publikováno 14. 10. 2023 21:37

Novější 1 3