Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty > Za poznáním nejen do přírody

Za poznáním nejen do přírodyZa poznáním nejen do přírody

Projekt se zaměřuje na žáky ZŠ, učitele a studenty – budoucí učitele. V projektu se snažíme o propojení teorie a praxe environmentální výchovy v souladu se zaváděným ŠVP a o zvýšení informovanosti žáků, učitelů a částečně i veřejnosti o ekologické výchově. Projekt je směrován do několika oblastí :

 1. workshop pro studenty OU PřF – budoucí pedagogy – metody a formy práce při realizaci cílů EVVO v dnešní škole
 2. workshop pro učitele spádových škol – projekt, realizace, výstupy, využití, přenositelnost
 3. projektové dny – „Vítání jara“ a „Den Země“
 4. exkurze a vzdělávací pobyty žáků se zaměřením na EVVO
 5. znalostní soutěž a fotografická soutěž s tematikou EVVO pro žáky druhého stupně ZŠ
 6. semináře a besedy pro učitele a žáky

Hlavní cíl:

Projekt řeší propojení teoretických znalostí z oblasti přírodovědných předmětů s praktickým poznáváním formou prožitkového učení a navazuje na školou vytvořený ŠVP. Realizací se nám podaří rozvíjet především průřezové téma environmentální výchova a osobnostní a sociální rozvoj. Nové formy a metody uplatněné v projektu povedou k rozvoji klíčových kompetencí. Výrazným přínosem budou workshopy pro učitele přírodovědných předmětů spádových škol a pro budoucí pedagogy – studenty Ostravské univerzity PřF, kterým pomohou při zahájení jejich pedagogické praxe.

Dílčí cíle:

 • soutěž s tematikou EVVO pro žáky druhého stupně naší školy
 • workshop pro učitele přírodovědných předmětů spádových škol
 • workshop pro studenty OU PřF
 • vzdělávací semináře a besedy pro učitele a žáky
 • exkurze žáků – jednodenní
 • projektové dny  pro žáky školy -  pracovní dílny
 • pobyt žáků ve středisku ekologické výchovy – Tetřev Horní Lomná
 • dovybavení učebny pěstitelských prací
 • fotografická soutěž dětí a učitelů s tematikou EVVO