Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Družina

Školní družina

Úplata za zájmové vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Směrnice č. 24: SMĚRNICE_24.PDF a OSVOBOZENÍ OD ÚPLATY ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ.doc

 

Informace pro zákonné zástupce o úhradě školného : 

Za období leden – červen 2024, částka 900,- K/č   /měsíc – 150,- Kč/ 

proveďte jednorázově u České spořitelny do 20. 1. 2024 

číslo účtu:                       35-1724735349/0800 

variabilní symbol:          50 a prvních šest čísel rodného čísla dítěte tedy 50XXXXXX 

do poznámek uveďte:   jméno a příjmení dítěte /nebo příjmení zákonného zástupce, nic jiného !!!!! / 

 

Organizace

V současné době máme v provozu šest oddělení školní družiny. Každé oddělení má kapacitu 25 dětí. Pracujeme dle Školního vzdělávacího programu a řídíme se Vnitřním řádem školní družiny.

Školní vzdělávací program ŠD - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM_ŠD_9_2022.pdf

Vnitřní řád ŠD - VNITŘNÍ_ŘÁD_ŠD_23.pdf

 

Týdenní provoz družiny - Seifertova 601

Ráno:

06:00 - 08:00  pondělí - pátek

Odpoledne:

10:45 - 16-30   pondělí, úterý

11:40 - 16:30   středa - pátek

Od 15:30 jsou oddělení sloučená v malé herně.

 

V den třídních schůzek je provoz školní družiny do 16:30 hodin.

Ráno mohou děti chodit nepravidelně, dle potřeb rodičů. Po skončení vyučování přivádí děti do školní družiny paní učitelka a děti předává vychovatelkám. Nad dětmi je stálý dohled.

Školní družina se zapojuje do školních projektů a akcí.

 

Telefonní číslo do družiny: 734 786 675

 

Pracovníci školní družiny

Vedoucí vychovatelka:    Blanka Heiserová - 2. oddělení - třídy 1. A,B

Vychovatelky:                    Lucie Gavelčíková - 1. oddělení - třídy 3. A,B

                                               Karin Slezáková - 3. oddělení - třídy 2. A,B

                                               Ilona Kubíková - 4. oddělení - třídy 2. C ; 4. A,B

Vychovatelky - ŠD Starý Bohumín:

                                               Jolana Roederová

                                               Lucie Janošovská