Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty > VNÍMEJ, POZNÁVEJ A MYSLI!

VNÍMEJ, POZNÁVEJ A MYSLI!Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro roky 2023/2024 (ŽPZ/04/2023).

Realizace: 04. 09. 2023 - 31. 07. 2024

Financování: 45 000,- Kč Moravskoslezský kraj, 15 000,- Kč spoluúčast žadatele

Aktivity:

  1. Eko-soutěž s názvem „PŘÍRODA ZE VŠECH STRAN“
  2. Fotosoutěž spojená s výstavou s názvem „OKAMŽIKY Z PŘÍRODY"
  3. Interaktivní prožitkové EVVO vzdělávací programy
  4. Založení školní zahrady u odloučeného pracoviště školy - I. etapa
  5. Osobní náklady     

HODNOCENÍ MĚŘITELNÝCH VÝSTUPŮ:                                                                                                                                     

1. městská EKO soutěž "PŘÍRODA ZE VŠECH STRAN" - uskutečněná ve velké zasedací síni MěÚ Bohumín pro žáky šestých tříd spádových škol - území MAS BOHUMÍNSKO - 68 žáků z toho 24 soutěžících ve čtyřčlenných družstvech ze čtyř škol a 7 pedagogů - pracovní listy, elektronické soutěžní materiály, fotodokumentace, reportáž T.I.K                                                                                                   

2. fotosoutěž „OKAMŽIKY Z PŘÍRODY“ určená pro žáky šestých až devátých tříd spádových škol – 32 fotografií od 16 autorů 

3. jednodenní prožitkové vzdělávací programy a exkurze pro žáky prvního stupně - fotodokumentace                                 

ZOO Ostrava - 37 žáků + 4 pedagogové

ZOO Ostrava - 50 žáků + 6 pedagogů

Zámecký dvůr – 50 žáků + 6 pedagogů

Landek Ostrava – 39 žáků + 3 pedagogové

ZOO Ostrava – 33 žáků + 3 pedagogové

ZOO Ostrava – 38 žáků +  3 pedagogové

4. založení základů školní zahrady odloučeného pracoviště – vyvýšené záhony, výsadba ovocných i okrasných keřů, pěstování zeleniny a bylin                                                                                                                                                                                        

5. publicita - městská televize T.I.K, školní web -                                                                                                 

PŘÍRODA ZE VŠECH STRAN | Masarykova ZŠ a MŠ Bohumín, Seifertova 601, okres Karviná, p.o. (mzsb.cz)                                                                            FOTOSOUTĚŽ - OKAMŽIKY Z PŘÍRODY | Masarykova ZŠ a MŠ Bohumín, Seifertova 601, okres Karviná, p.o. (mzsb.cz)                                

VNÍMEJ, POZNÁVEJ A MYSLI! | Masarykova ZŠ a MŠ Bohumín, Seifertova 601, okres Karviná, p.o. (mzsb.cz)                                                                                                                                                                          

CELKOVÉ HODNOCENÍ: Realizační tým dodržoval stanovený časový rámec, průběžně sledoval finanční čerpání, dojednával harmonogram naplňování projektových aktivit, upravoval dle podmínek chodu školy a aktuálního stavu počasí časosled akcí, vyhodnocoval a sledoval výstupy. Členové řešitelského týmu se podělili o kompetence a garanci dílčích úkolů a aktivit. Stanovené projektové cíle se podařilo naplnit. O realizaci projektu informovala městská televize, fotografie a články byly umístěny na školní web. Kladné ohlasy ze strany rodičů i žáků jsme zaregistrovali v souvislosti s prožitkovými vzdělávacími programy a exkurzemi. Městská EKO soutěž i fotosoutěž si našla své místo v kalendáři školních akcí a soutěží. Velkou radost máme ze založení základů školní zahrady na našem odloučeném pracovišti, kde již letos proběhne první sklizeň žákovských výpěstků.