Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty > Rizika přestupu...

Rizika přestupu...Rizika přestupu dětí mateřských škol do základní školy a jejich řešení zaváděním nových vyučovacích forem, metod a postupů, včetně využití ICT.

Realizace: listopad 2008 – listopad 2010

Cílem tohoto projektu je uplatňování a zlepšování organizačních forem, výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací.

Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Vzdělávání pedagogů  v oblasti ICT včetně e-learningu.

Jednotlivými činnostmi v projektu chceme zmapovat celkovou vyzrálost předškolních dětí, eliminovat možné nedostatky v oblasti rozumové, motorické, v oblasti smyslového vnímání a celkové psychické vyzrálosti.

Postup:

  1. období: testování šestiletých dětí mateřských škol
  2. období: přípravný kurz budoucích žáků 1. tříd, kurz pro děti a jejich rodiče
  3. období: uspořádání semináře pro pedagogy v oblasti ICT
  4. období: tvorba individuálních vzdělávacích plánů
  5. období: zavádění nových vyučovacích metod, forem, postupů zabezpečujících rovný přístup ke vzdělávání, využití ICT
  6. období: zřízení poradenského pracoviště na škole

Hlavním výstupem bude  speciálně pedagogická diagnostika a vytvoření individuálních vzdělávacích plánů žákům se specifickou poruchou učení nebo žákům nadaným, uspořádání kurzu pro budoucí žáky 1. tříd,  besedy a kurzu s rodiči těchto žáků, vytvoření výstupů v semináři "Interaktivní výuka" a zřízení poradenského centra na škole.

Tímto projektem chceme řešit problematiku přestupu žáků mateřských škol do škol základních. Chceme se zaměřit na žáky se speciálními vyučovacími potřebami, na žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale i na žáky nadané. Aktivity budeme realizovat v Moravskoslezském regionu. Naším úkolem bude testování šestiletých žáků, vytvoření individuálních plánů, přípravného kurzu pro děti a rodiče, uspořádání cyklu seminářů na téma - interaktivní výuka, tvorba výstupů tohoto semináře a vytvoření školního poradenského pracoviště.