Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > DEN VZDĚLANOSTI

DEN VZDĚLANOSTIV našem kalendáři se od roku 2007 připomíná 7. duben jako Den vzdělanosti. Tento významný den České republiky má souvislost se 7. dubnem 1348, kdy český a římský král Karel IV. založil pražskou univerzitu jako první z vysokých učení ve střední Evropě. Založení univerzity bylo klíčové pro rozkvět vzdělanosti a následný rozvoj českého školství.

Den vzdělanosti si v pondělí 8. dubna v rámci oslav stého výročí založení Masarykovy základní školy připomněli se svými učiteli všichni žáci školy. Program byl velmi zajímavý, různorodý a zaměřený na netradiční formy a podoby vzdělávání. Exkurze, besedy, přednášky, badatelská výuka, prožitkové učení to je jen část využitých metod. Společným cílem celého projektového dne bylo ukázat žákům význam vzdělání pro život včetně jeho možných podob. Proto si v průběhu dne dle jednotlivých ročníků a věkových zvláštností vyzkoušeli různé způsoby poznání, doplnili své znalosti, ověřili své schopnosti. A jak to tedy probíhalo?

Za žáky prvních tříd přijeli do školy včelaři z Petrovic u Karviné, s kterými měli možnost podrobně nahlédnout do života ve včelím úle. Po zajímavé přednášce o včelím společenství následovala tvořivá dílnička, kdy si vyrobili svíčky z čistého včelího vosku, které si odnesli domů společně se skleničkou medu. 

Ve znamení Komenského myšlenky „škola hrou“ probíhal den ve druhých třídách. Tradiční kolektivy se prostřednictvím losování rozdělily do skupin, ve kterých žáci společně pracovali na zajímavých úlohách z matematiky, českého jazyka a prvouky. Každá skupina si také vytvořila své pojmenování a znak.

Cílem 3.B a 4.B se stal dnes již nefunkční Důl Michal v Ostravě, kde si společně s průvodcem prohlédli areál této národní památky, seznámili se s historií a způsoby těžby černého uhlí, zhlédli zajímavé fotografie dokumentující život horníků a měli i možnost vyzkoušet si techniku používanou k těžbě uhlí.

Poznávací turistický výšlap až k soutoku dvou klíčových řek na území našeho města – Odry a Olše – si zvolil kolektiv třídy 4.A, který společně se svojí třídní učitelkou zvládl trasu o délce 14 km. Počasí bylo velmi příznivé, žáci plnili připravené úkoly, nikdo nenaříkal, že už nemůže, vzájemně se podporovali, aby se opět společně vrátili na chutný oběd do školní jídelny.

Digitální technologie dostaly zelenou u žáků pátých tříd, kteří prostřednictvím iPadů zpracovávali projekt věnovaný J. A. Komenskému. V druhé části dne se žákům věnoval lektor v rámci programu s názvem Internetový surfař. Žáci získali řadu tipů a praktických návodů pro bezpečnou práci s internetem a pro bezpečný pohyb na sociálních sítích.

Divadlo Antonína Dvořáka v Ostravě se dostalo do hledáčku žáků třídy 6.A, kteří měli možnost navštívit divákům běžně nepřístupné zázemí divadla. Jejich průvodkyně je seznámila s přípravou herců na jejich role i s tím, jak vzniká celé divadelní představení a byl prostor i na mnohé otázky a zajímavosti ze zákulisí. Před návratem do školy žáci ještě vystoupali na radniční vyhlídkovou věž, kde si z výšky 73 metrů mohli vychutnat výhledy na Slezskou i Moravskou Ostravu i panorama Beskyd a Jeseníků.

Šesťáci z vedlejší třídy nejdříve zhlédli prezentaci o základních a středních školách v Bohumíně a poté se je vydali mapovat v celém městě. Celkem ušli úctyhodných 9 km a u navštívených škol si pořídili společné foto.

Do ZOO Ostrava na prohlídku expozic a zajímavou přednášku s názvem Výprava do Ameriky vyrazila poslední skupina šesťáků. Byli nadšení z nově získaných poznatků, avšak nejvíce je nadchla svým půvabem a jedinečným chováním panda červená.

Obě sedmé třídy zamířily za budoucím vzděláváním do nové budovy Ostravské univerzity City Campus, kde sídlí fakulta sportu. Žáci si prošli celou budovu, prohlédli si učebny, všechna sportoviště a při výstupu až na střechu se jim naskytl úžasný výhled na celou Ostravu. Po prohlídce následoval praktický workshop, zaměřený na studium lidského pohybu. Při zpáteční cestě do školy žáci ještě obdivovali barevnou krásu řady tropických motýlů v motýlím domě Papilonia.

Hornické muzeum Landek se v rámci Dne vzdělanosti stalo cílem pro žáky tříd 8.A a 8.C.  Žáci si prohlédli důlní areál, prošli se autentickými důlními chodbami, seznámili se s historií těžby černého uhlí v Ostravě a s náročnou prací horníků. Rovněž se dozvěděli o důležité roli báňských záchranářů a prohlédli si vystavenou záchranářskou techniku i vybavení. Zajímavostí byly i informace o tzv. Petřkovické Venuši, jejíž nález na území Ostravy byl pro historiky velmi důležitý.

Do programu s názvem Letem vodním světem se v environmentálním centru EkoHubert Hukvaldy zapojili žáci 8.B. Celé dopoledne prožili badatelským způsobem u přírodního rybníku, který je součástí přilehlé obory, aby v něm mohli lovit různé živočichy, pozorovat je a poznávat. Součástí programu byly i další aktivity, které jim doslova rozproudily krev v žilách.

A co naši nejstarší žáci? Ti se společně vydali na exkurzi do polské Osvětimi. Nejprve měli možnost prohlédnout si jednotlivé bloky koncentračního tábora, včetně krematorií a dalších míst spojených s hrůzami holocaustu. V druhé části exkurze následovalo přemístění do blízké Březinky, která byla v době německého řádění přejmenována na Birkenau, kde navštívili vězeňské ubikace, umývárny a seznámili se s krutým režimem života za ostnatým drátem. Díky výkladu zkušené průvodkyně si účastníci upevnili své znalosti historie a uvědomili si význam některých slov jako je mír, empatie, lidská práva, porozumění, respekt.

Ani žáci malotřídní ZŠ ve Starém Bohumíně nezůstali pozadu a seznamovali se s tím, kdy a kde se Den vzdělanosti slaví, vymýšleli a kreslili logo, vyhledávali pomocí ICT techniky informace o tomto dni a své poznatky odprezentovali svým spolužákům. Všichni se pak vydali kolem toku řeky Odry poznávat přírodu prakticky. Na závěr žáci poznávali formou „bojovky“ české pohádky.

Projektový den se nám vydařil včetně nádherného jarního počasí, všichni získali řadu různých poznatků, námětů a tipů pro další studium. Takže – ať žije vzdělání! 

Mgr. Simona Cedivodová