Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty > Pohádkový kolotoč

Pohádkový kolotočPohádkový kolotoč

Projekt podpořený MŠMT v rámci rozvojového programu - Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015. Veškeré aktivity jsou zaměřeny na zlepšení materiálních podmínek ve třídách obou mateřských škol, ve kterých se učitelky pravidelným a cílevědomým využíváním prvků dramatické výchovy při výchovně vzdělávací práci dle požadavků RVP PV, snaží o vytvoření vhodných podmínek pro správný a přirozený vývoj řeči a včasné odhalení případných nedostatků. Projekt je směrován do několika oblastí:

 1. nastavení vnitřních aktivit v mateřské škole v rámci logopedické prevence,
 2. propojení aktivit s dalšími organizacemi,
 3. iniciace rodičů dětí vhodnými prostředky.

Cíle:

 • podpora rozvoje komunikativních dovedností dětí a jejich projevu s využitím významu pohádky v dramatické výchově
 • rozvoj slovní zásoby, jazykového citu a mluvní pohotovosti volbou správných aktivit a pomůcek
 • aktivace rodičů společnými akcemi a podpora jejich zájmu o sledování komunikační úrovně dětí včetně případné nápravy

Aktivity:

 • přednášky klinického logopeda pro učitele MŠ a pro rodiče
 • "čtení na polštářích" spojené s poslechem
 • logopedické chvilky - dechové, řečové a sluchové činnosti
 • aktivity na rozvoj hrubé i jemné  motoriky
 • zařazování činností na rozvoj zrakové a sluchové percepce, paměti a pohybových dovedností
 • vybavení tříd podnětnými pomůckami pro dramatickou výchovu
 • pořízení výukových tabletů
 • vytvoření metodických listů a vlastních logopedických karet
 • vzájemná vystoupení mezi školami - dramatizace
 • ukázková hodina se zaměřením na logopedickou prevenci
 • návštěvy knihovny a divadla
 • workshop pro učitelky spádových škol
 • prezentace na veřejnosti

Rozpočet: 100 000,- Kč z toho 60 000,- Kč je dotace MŠMT

Řešitelský tým:

 • Bc. Eva Bučková
 • Bc. Blanka Poštulková
 • Bc. Marcela Dendisová
 • Mgr. Drahomíra Horváthová
 • Mgr. Šárka Petráková
 • Božena Klosová

Workshop - prezentace:

Pohádkový kolotoč - aktivity (ppt)

Pohádkový kolotoč (ppt)

Metodické listy:

Procvičování B (PDF)

Procvičování D (PDF)

Procvičování F (PDF)

Procvičování J (PDF)

Procvičování L (PDF)

Procvičování M (PDF)

Procvičování N (PDF)

Procvičování P (PDF)

Procvičování T (PDF)

Procvičování V (PDF)

Vyhodnocení projektu:

Vyhodnocení projektu (.doc)