Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty > Zrcadlo života

Zrcadlo životaZrcadlo života

Anotace:

Obsah projektu je zaměřen na posílení povědomí o základních hodnotách lidského života a lidského soužití u žáků i pedagogů, které tvoří základ etické výchovy. Jednotlivé aktivity projektu mají vhodně doplňovat a rozvíjet základy etické výchovy, která je součástí školního vzdělávacího programu. Projektové aktivity jsou zaměřeny do několika oblastí:

 1. vzdělávání učitelů se zaměřením na témata etické výchovy;
 2. prožitková etická výchova žáků;
 3. aktivity s partnerskými organizacemi.

Cíle:

 • vyškolit pedagogy - odborníky na etickou výchovu - školní koordinátory této problematiky
 • realizovat besedy a přednášky pro žáky i pedagogy
 • navštívit historicky významná místa v regionu a nejbližším okolí za hranicemi /POLSKO/, která jsou spjata s významnými historickými událostmi
 • rozšiřovat povědomí žáků formou prožitkových aktivit v oblasti prosociálního chování
 • připravit a realizovat žákovskou vědomostní soutěž a výtvarnou soutěž
 • vybudovat příruční žákovskou i pedagogickou knihovničku etické výchovy
 • doplnit vybavení školy o moderní didaktické a metodické pomůcky pro oblast etické výchovy
 • sestavení, tisk a distribuce "Etického kalendáře 2017"
 • popularizovat etickou výchovu mezi učiteli spádových škol

Personální zajištění:

 • Mgr. Antonie Walterová
 • Mgr. Lucie Bednářová
 • Mgr. Robert Vlk
 • Božena Klosová

Financování:

100 000,- Kč - MŠMT

50 000,- Kč - vklad žadatele

Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci rozvojového programu - Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016.

Vyhodnocení projektu finalizace (.doc)