Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty > Bádám, bádáš, bádáme, zahrad si všímáme!

Bádám, bádáš, bádáme, zahrad si všímáme!Moravskoslezský kraj

Bádám, bádáš, bádáme, zahrad si všímáme!

Anotace:

Propojení teoretického vzdělávání s praxí při využití inovativních, badatelských a aktivizačních metod. Využití formy prožitkového učení k upevnění a prohloubení znalostí o ochraně přírody, zdravém životním stylu a životním prostředí města Bohumín s transferem do spádových škol prostřednictvím workshopu pro učitele těchto škol. Naplňování a podpora  záměrů školního vzdělávacího programu s důrazem na průřezové téma environmentální výchova a osobnostní a sociální rozvoj do předmětu přírodopis, chemie, fyzika, pracovní vyučování, výtvarná výchova.

Cíle:

 • městská soutěž - "VNÍMEJ VŠEMI SMYSLY"
 • metodický workshop pro učitele přírodovědných předmětů - "VŠEHOMĚR VE ŠKOLE"
 • projektový den pro žáky školy - "ŽIVÁ ZAHRADA"
 • fotosoutěž pro žáky a učitele - "KVETOUCÍ ZAHRADA"
 • výsadba keřů, vybudování hmyzího hotelu
 • vybudování dřevěných interaktivních výukových tabulí u altánu na školní zahradě
 • badatelsky zaměřené exkurze žáků a pedagogů
 • žákovská školní konference
 • přednáška spojená s exkurzí pro  pedagogické pracovníky
 • pořízení badatelské soupravy PASCO

Personální zajištění:

 • Mgr. Jana Svačinová
 • Ing. Věra Sedláková
 • Mgr. Miroslav Rosík
 • Božena Klosová

Financování:

80 000,- Kč - Moravskoslezský kraj

50 000,- Kč - vklad žadatele

Projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2016/2017 - dotační priorita Podpora badatelsky orientovaného vyučování a aktivit na školních zahradách.

Závěrečné hodnocení měřitelných výstupů:

 1. soutěžní komplet k realizaci městské soutěže s temetikou EVVO - "VNÍMEJ VŠEMI SMYSLY" - 73 žáků a 6 pedagogů - pracovní listy, metodika, elektronické materiály
 2. workshop pro učitele - "VŠEHOMĚR VE ŠKOLE" - 18 pedagogů
 3. poznávací workshop s exkurzí pro učitele - "ČECHY PO KOSÍŘEM a BÍLÁ LHOTA" - 37 pedagogů
 4. jednodenní badatelské exkurze pro žáky _ "SVĚT TECHNIKY OSTRAVA" - 140 žáků a 18 pedagogů
 5. jednodenní poznávací exkurze pro žáky - Planetárium Ostrava, Kroměřížské zahrady - 85 žáků a 6 pedagogů
 6. žákovská školní konference - 50 žáků a 6 pedagogů
 7. projektový den - "DEN ZEMĚ - ŽIVÁ ZAHRADA" - 200 žáků a 12 pedagogů
 8. výsadba stromků a keřů - 55 žáků, 5 pedagogů + 50 stromků a keřů
 9. experimentální sada PASCO včetně 3 čidel a zobrazovacího softwaru
 10. naučná tabule a dva hmyzí hotely - 12 žáků a 3 pedagogové + 200 žáků využití při výuce
 11. fotosoutěž - "KVETOUCÍ ZAHRADA" - 36 žáků a 11 pedagogů
 12. fotodokumentace projektových aktivit - 2 fotoalba
 13. propagace - městské noviny a televize + web