Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty > Sluníčko

SluníčkoSluníčko, sluníčko!!! Postůj nám maličko

Základní údaje

Veškeré projektové aktivity jsou zaměřeny na děti předškolního věku a školáky, kteří se různými formami a metodami seznámí s problematikou ochrany přírody a životního prostředí. Prožitkové učení u dětí a žáků umožní přirozenou a nenásilnou formou upevnit základní principy ekologického chování a postojů k přírodě. V rámci projektu bude zapojeno 50 dětí z MŠ a 4 učitelky, do ekosoutěže  65 dětí a 6 učitelů, přednášky absolvuje 120 dětí a 6 učitelů, do exkurzí se zapojí 170 dětí a 8 učitelů, ve workshopu pro učitele předpokládáme účast 15 pedagogů ze spádových škol. V rámci ediční činnosti vydáme 500 kusů ekologických omalovánek a 300 kusů eko-metodik propojujících významnou přírodní lokalitu města Bohumín s čtenářskou gramotností žáků. K edici připravíme i ekokalendář na rok 2012. Tištěné materiály poskytneme veřejnosti prostřednictvím informačního centra Bohumín a budeme je v rámci workshopu nabízet i pedagogům ze spádových škol a tím zajistíme přenositelnost a udržitelnost projektových aktivit. Sluneční hodiny a zakoupená technika se bude trvale využívat ve školním i mimoškolním vzdělávání žáků.

Cíle

 1. Ekosoutěž "Kdo je kdo" - žáci šestých tříd spádových škol
 2. Workshop "Ekologická škola" - pro pedagogy spádových škol
 3. Přednášky - "voda" - žáci pátých tříd, "ochrana přírody"
  Děti MŠ + dle aktuální nabídky pro žáky prvního stupně -
 4. Exkurze:
  • Záchranná stanice Bartošovice - děti MŠ
  • NS Hradní vrch a Janáčkův chodníček - Žáci šestých tříd   
  • Kružberk a meteorologická stanice Červená - žáci sedmých tříd
  • Větrná elektrárna Hostýn - žáci osmých tříd
 5. Edice:
  • Výchovné ekologické omalovánky – předškoláci, prvňáci
  • Metodika – ekologický zápisník a čtenářská gramotnost - určeno pro žáky druhého stupně
  • Ekokalendář 2012
 6. Výtvarná a fotografická soutěž pro žáky všech  spádových škol – „Příroda očima dětí“
 7. Vybudování slunečních hodin na dvoře školy z přírodních materiálů

Časový harmonogram

Září 2011 – Prosinec 2011

 • Pracovní dohody řešitelského týmu
 • Tisková zpráva o projektu do městských novin a televize
 • Vyhlášení výtvarné a fotografické soutěže
 • Přednáška o ochraně přírody s exkurzí na záchrannou stanici zvířat Bartošovice
 • Nákup spotřebního materiálu a materiálu na vybudování slunečních hodin
 • Objednávky a nákup didaktické techniky
 • Příprava materiálů pro edici eko omalovánek, ekologického zápisníku a ekokalendáře
 • Zajištění tiskařských služeb
 • Eko soutěž v prostorách MěÚ Bohumín
 • Průběžná kontrola čerpání finančních prostředků
 • Průběžné hodnocení a vyúčtování realizace projektu

Leden 2012 – Červen 2012

 • Zajištění exkurzí – doprava, vstup, vyúčtování, výukové prezentace
 • Zajištění a realizace přednášek pro žáky
 • Výstava výtvarných prací a fotografií včetně vyhodnocení
 • Vybudování slunečních hodin na školním dvoře
 • Propagace projektu – městská televize a noviny, www stránky školy
 • Realizace workshopu pro učitele spádových škol včetně CD nosiče s metodikou
 • Vyhodnocení a vyúčtování celkové realizace projektu - naplňování cílů, přínos, pozitiva a negativa
 • Závěrečná kontrola čerpání finančních prostředků
 • Závěrečné hodnocení realizace projektu

Sluníčko - výstupy

Hodnocení měřitelných výstupů:

 1. Soutěžní komplet k realizaci městské soutěže s tematikou EVVO - "Kdo je kdo" - 73 žáků z toho 28 soutěžících ve čtyřčlenných družstvech za jednotlivé školy a 6 pedagogů, pracovní listy, metodika, elektronické materiály pro jednotlivé soutěžní disciplíny
 2. Poznávací workshop pro učitele školy a učitele přírodovědných předmětů spádových škol – „Ekologická škola“ - 37 pedagogů
 3. Vzdělávací aktivity pro děti a žáky - besedy, přednášky, prožitkové učení
  • Ochrana přírody a CHKO Poodří - 33 dětí MŠ, 12 žáků - 1. ročník, 5 pedagogů
  • Teče voda, teče - 45 žáků - 5. ročník, 3 pedagogové
  • Po stopách zvěře - 46 žáků - 7. ročník, 3 pedagogové
  • Prožitkové učení - Muzeum Ostrava - 68 žáků - 6. ročník, 5 pedagogů
  • Zayferus - sokolnictví – 350 žáků - 1. - 8. ročník, 23 pedagogů
 4. Jednodenní poznávací exkurze pro žáky a učitele

  Žáci

  • Centrum ekologické výchovy Bartošovice - 33 dětí MŠ, 12 žáků - 1. ročník, 5 pedagogů
  • Muzeum Ostrava - 68 žáků - 6. ročník, 5 pedagogů
  • Hukvaldy - NS Hradní vrch a Janáčkův chodníček - 44 žáků - 7. ročník, 3 pedagogové
  • Větrná elektrárna Hostýn a biologická ochrana letiště Přerov - 39 žáků - 9. ročník, 3 pedagogové
  • Kružberk a meteorologická stanice Červená - 40 žáků - 8. ročník, 3 pedagogové
  • NS Bílá Opava, Karlova studánka, Praděd - 43 žáků - 6. - 9. ročník, 3 pedagogové  
  • Čistírna odpadních vod Bohumín - 43 žáků - 9. ročník, 3 pedagogové

  Učitelé

  •  Bílov a Teplice nad Bečvou - 37 pedagogů
 5. Projektové dny
  • Vánoční jarmark – 62 žáků, 4 pedagogové – výroba dekorací a ozdob z přírodních materiálů spojená s prodejem veřejnosti
  • Den země – "Svět kolem nás" – 221 žáků, 12 pedagogů – 6. až  9. ročník - poznávání přírodních zajímavostí okolí města / psí útulek, kompostárna, rychvaldské stavy, meandry Odry, Kališovo jezero /
  • Vítání jara – 112 žáků, 8 pedagogů – komponovaný pořad pro žáky prvních a druhých tříd
 6. Konference
  • Krajská EVVO konference Ostrava– 4 žáci, 1 pedagog
  • Konference ZOO Ostrava – 2 pedagogové
 7. Výtvarná a fotografická soutěž spojení s výstavou prací – „Příroda očima dětí“ – 121 žáků, 7 pedagogů – ve finále vystaveno 71 prací
 8. Fotodokumentace z projektových aktivit – 2 fotoalba – 500 fotografií
 9. CD nosiče s informacemi a výstupy z projektu
 10. Propagace – městské noviny – OKO, městská televize T.I.K., školní web
 11. Dovybavení učebny chemie notebookem a dataprojektorem a výukovým softwarem
 12. Edice tiskových materiálů - "Ekokalendář 2012" - 300 kusů; "Eko omalovánky pro předškoláky" - 500 kusů; "Ekologický zápisník a čtenářská gramotnost" - 650 kusů