Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty > Exakta

ExaktaDatum konání:
1.2.2012
Datum ukončení:
31.12.2014

„Bohumínský exakta“

Od jara 2012 se naše základní škola stala jednou ze zapojených škol v rámci celoměstského projektu, který je zaměřen na rozvoj vzdělávání žáků bohumínských základních škol v oblasti přírodních věd. Souhrnnou žádost za bohumínské základky předložilo město Bohumín. V těžké konkurenci se na realizaci podařilo získat dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Realizační tým tohoto projektu ve složení Mgr. Lenka Bartalová, Mgr. Lucie Bednářová, Mgr. Radmila Kurečková a Ing. Věra Sedláková pracuje pod vedením Mgr. Miroslava Rosíka. V naší škole bude projekt zaměřen na vyučovací předměty přírodopis, fyzika, chemie a matematika. Z projektu bude financováno nadstandardní vybavení stávajících odborných učeben přírodopisu a fyziky včetně stavebních úprav. Inventář kabinetů fyziky a přírodopisu bude doplněn o řadu nových pomůcek, které odpovídají aktuálním požadavkům dnešní doby. Do vybavení školy přibudou také interaktivní tabule, interaktivní učebnice, notebooky. Žáci mohou navštěvovat kroužky – Cvičení z matematiky a Přírodovědný kroužek.

Číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.24/01.0029

Oblast podpory: 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory: 

Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.1

Žadatel: 

Město Bohumín

Doba realizace:

02/2012 – 12/2014

Financování projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dotace 100%, 10.495.504,40 Kč

Cíl:

Hlavním cílem projektu je zatraktivnit a prohloubit celý vyučovací proces prostřednictvím inovativních forem a metod práce. V rámci projektu vzniknou sady pracovních listů, které budou vhodně doplňovat výuku přírodovědných předmětů. Ve výuce budou používány nové učební pomůcky, které žákům představí výuku přírodních věd novým a atraktivním způsobem. Aktivně budou žáci podporováni a motivováni k dalšímu vzdělávání v oblasti přírodních věd. Zájem žáků o tyto vědní obory bude podpořen i formou poznávacích exkurzí a laboratorních pozorování. Výsledky a výstupy projektu budou umístěny na  webovém portálu projektu, který bude poskytovat i odpovídající informace o přírodovědném vzdělávání ve městě. Klíčové aktivity jsou v projektu nastaveny tak, aby žáci poznali, že přírodovědná gramotnost je nedílnou součástí dnešního i budoucího života. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.