Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty > Aby slunce v duši hřálo

Aby slunce v duši hřáloZávěrečné hodnocení projektu Aby slunce v duši hřálo

Hodnocení měřitelných výstupů:

 1. Soutěžní komplet k realizaci městské soutěže s tematikou EVVO - "Tajemství přírody" - 62 žáků z toho 24 soutěžících ve čtyřčlenných družstvech za jednotlivé školy a 7 pedagogů, pracovní listy, metodika, elektronické materiály pro jednotlivé soutěžní disciplíny
 2. Workshop pro učitele nejen přírodovědných předmětů spádových škol – „Praktická ekologie“ - 19 pedagogů
 3. Vzdělávací semináře a besedy pro učitele a žáky
  • Žáci  mraveneček - 46 žáků, 2 pedagogové - 1. ročník
  • Motýli - létající drahokamy - 39 žáků, 2 pedagogové - 2. ročník
  • Jsou, jsou na potoce ráčata - 28 žáků, 2 pedagogové - 3. ročník
  • Léčivé byliny – 17 žáků, 1 pedagog - 4. ročník
  • Teče voda, teče - 55 žáků, 3 pedagogové  - 5. ročník
  • Zdravá výživa - 55 žáků, 3 pedagogové - děvčata 7. a 8. ročník
  • CHKO Poodří a ochrana přírody - 42 žáků, 3 pedagogové - 5. a 9. ročník
  • Sokolnictví – 472 žáků, 22 pedagogů - 1. až 9. ročník
  • Učitelé zdravá výživa - Pohanka - 39 pedagogů
  • Záchranný program - Zubr evropský - 39 pedagogů
 4. Jednodenní exkurze pro žáky a učitele

  Žáci

  • Pszczyna - Zubr evropský - Polsko - 41 žáků, 3 pedagogové - 6. až 9. ročník
  • Teplice nad Bečvou - 39 žáků, 3 pedagogové - 6. ročník
  • Beskydy - Skalka - 19 žáků, 2 pedagogové - 6. ročník
  • Větrná elektrárna Hostýn a Kroměříž - 41 žáků, 3 pedagogové - 7. ročník
  • NS Rešovské vodopády, Arboretum Paseka a Sovinec - 46 žáků, 3 pedagogové - 8. ročník
  • NS Bílá Opava, Karlova Studánka, Slezská Harta  40 žáků, 3 pedagogové - 9. ročník
  • Teplice nad Bečvou – 41 žáků, 3 pedagogové - 2. a 5. ročník
  • Centrum ekologické výchovy Bartošovice - 42 žáků, 3 pedagogové - 5. a 9. ročník
  • ZOO Ostrava - 39 žáků, 2 pedagogové - 6. až 9. ročník

  Učitelé

  • Pohankový mlýn Frenštát pod Radhoštěm - 39 pedagogů
  • Pszczyna - Zubr evropský - Polsko - 39 pedagogů
 5. Projektové dny
  • Vánoční jarmark – 55 žáků, 2 pedagogové – výroba dekorací a ozdob z přírodních materiálů spojená s prodejem – výtěžek určen pro psí útulek Bohumín - nákup krmiva a na sponzorování slůněte v ZOO Ostrava
  • Den země – živý svět – 221 žáků, 12 pedagogů – tvorba velkoformátových posterů zaměřených na biomy kontinentů a světa – školní výstava – 6. až  9. ročník
  • Vítání jara – 112 žáků, 8 pedagogů – komponovaný pořad pro žáky prvních a druhých tříd
  • Jste to, co jíte – 320 žáků, 13 pedagogů – zdravý životní styl na talíři, prezentace zdravých potravin včetně ochutnávky – 1. až 6. ročník
 6. Konference
  • Ekologická konference v K3 Bohumín o ovzduší – 8 žáků, 3 pedagogové
  • Krajská EVVO konference Ostrava – 5 žáků, 1 pedagog
  • Konference ZOO Ostrava – 1 pedagog
 7. Výstava fotografií v rámci fotosoutěže – „Okamžik pravdy“ – 21 žáků, 7 pedagogů – ve finále vystaveno 52 fotografií
 8. Fotodokumentace z projektových aktivit – 2 fotoalba – 420 fotografií
 9. CD nosiče s informacemi a výstupy z projektu
 10. Propagace – městské noviny – OKO, městská televize T.I.K., školní web
 11. Dovybavení kabinetu přírodopisu odbornou literaturou, encyklopediemi, interaktivními učebnicemi
 12. Výukové prezentace pro podporu výuky

Projekt: Aby slunce v duši hřálo …

Hlavní cíl:

Prohloubení znalostí z oblasti přírodovědných předmětů formou prožitkového učení se zaměřením na ochranu přírody, zdravý životní styl a monitoring životního prostředí města Bohumín. Využití inovativních  a aktivizačních metod při realizaci s transferem do spádových škol prostřednictvím workshopu pro učitele těchto škol. Naplňování a podpora záměrů školního vzdělávacího programu s důrazem na  průřezové téma environmentální výchova a osobnostní a sociální rozvoj. Projektové cíle bude realizovat a koordinovat 4-členný řešitelský tým pod vedením školního koordinátora EVVO. Všichni řešitelé jsou erudovaní, mají dlouholetou praxi v daném oboru a zkušenosti s realizací projektů.

Dílčí cíle:

 • Městská soutěž „Tajemství přírody “ s tematikou EVVO pro  žáky šestých tříd spádových škol  (pracovní listy, puzzle, prezentace – účast cca 50 žáků)
 • Metodický workshop pro učitele přírodovědných předmětů spádových škol                               
 • „Praktická ekologie“ (8 škol, tj. cca 15 učitelů; metodika - CD nosič)
 • Vzdělávací semináře a besedy pro žáky (cca 140 žáků – VITA, informační středisko CHKO Poodří se záchrannou stanicí zvířat Bartošovice, občanské sdružení Hraniční meandry Odry... – fotodokumentace)
 • Exkurze žáků – jednodenní  (Radhošť, Karlova Studánka, Sovinec, Pszczyna /Polsko/; fotokumentace, prezentace, rozvoj teoretických  znalostí aplikovaných v praxi)
 • Projektový den  pro žáky školy „Živý svět“ -  ekologie kontinentů
 • Fotosoutěž  pro žáky a učitele spádových škol  „Okamžik pravdy “ spojená s výstavou  (snímky zachycující  nevhodné chování člověka k přírodě se zaměřením na místo bydliště a region MSK)
 • Vzdělávací přednášky pro učitele (pohankový mlýn Frenštát pod Radhoštěm, záchrana  zubra evropského Pszczyna/Polsko)
 • „Jste to, co jíte“ – výchovně vzdělávací seminář pro žáky o zdravé výživě (teoreticky i prakticky – cyklus zdravého vaření - ochutnávka)
 • Dovybavení kabinetu přírodopisu odbornou literaturou, encyklopediemi, e-učebnicemi

Září 2010 – Prosinec 2010

 • Pracovní dohody řešitelského týmu
 • Nákup spotřebního materiálu a dovybavení školy eko literaturou a pomůckami
 • Městská eko soutěž pro žáky šestých tříd spádových škol
 • Propagace projektu – městská televize a noviny
 • Realizace přednášky o zdravé výživě a životním stylu, ochutnávka, zdravé vaření
 • Vyhlášení fotosoutěže pro žáky a učitele školy a spádových škol
 • Zajištění besed a seminářů pro žáky prvního stupně ZŠ
 • Zajištění přednášky s exkurzí pro pedagogické pracovníky školy
 • Průběžná kontrola čerpání finančních prostředků
 • Průběžné hodnocení a vyúčtování realizace projektu

Leden 2011 – Červen 2011

 • Organizace školního projektového dne
 • Zajištění exkurzí – doprava, vstup, vyúčtování, výukové prezentace
 • Výstava fotografií a vyhodnocení fotosoutěže
 • Propagace projektu – městská televize a noviny, www stránky školy
 • Zajištění přednášky s exkurzí pro pedagogické pracovníky školy
 • Realizace workshopu pro učitele spádových škol včetně CD nosiče s metodickými materiály
 • Vyhodnocení a vyúčtování celkové realizace projektu - naplňování cílů, přínos, pozitiva a negativa
 • Závěrečná kontrola čerpání finančních prostředků
 • Závěrečné hodnocení realizace projektu
 1. Městská eko soutěž - „Tajemství přírody“ - prezentace, soutěžní materiály, pracovní listy, kvízy, fotodokumentace
 2. Pracovní workshop pro učitele spádových škol -„Praktická ekologie“ – prezentace, formy a metody výuky, učební materiály, beseda, výměna zkušeností
 3. Školní projektový den –„živý svět - (prezentace, plakáty, kresby se zaměřením na přírodu světových kontinentů; vzdělávací přenos – žáci druhého stupně učí hravou formou  žáky prvních a druhých tříd)
 4. Besedy a semináře pro žáky prvních až třetích tříd – výběr dle aktuální nabídky OS VITA
 5. Beseda s projekcí pro žáky čtvrtých tříd -„Teče voda, teče“ –meandr řeky Odry v Bohumíně a jeho význam v krajině
 6. Beseda s exkurzí pro žáky pátých tříd -„Ochrana přírody a CHKO Poodří“ – Záchranná stanice a centrum ekologické výchovy Bartošovice na Moravě
 7. Fotosoutěž - „Okamžik pravdy- snímky se zaměřením na nevhodné chování člověka k přírodě v našem městě, regionu, MSK – monitoring životního prostředí; fotodokumentace, výstava
 8. Jednodenní vzdělávací exkurze pro žáky druhého stupně ZŠ - „Karlova studánka a naučná stezka Bílá Opava“, „Hrad Sovinec a Národní přírodní památka Rešovské vodopády“,  „Pustevny a Národní přírodní rezervace Radhošť“, „Zagroda źubróv pszczyna – Polsko- fotodokumentace, prezentace
 9. Vzdělávací přednášky spojené s exkurzí pro pedagogické pracovníky - „zdravá výživa“ a  „zubr evropský - fotodokumentace, prezenční listiny
 10. Cyklus praktického vaření spojeného s ochutnávkou a přednáška o zdravé výživě a životním stylu -„ Jste to, co  jíte“
 11. Podpora výuky – dovybavení školy – eko literatura, encyklopedie, pracovní listy, určovací klíče, e-učebnice, pomůcky

V rámci projektu definujeme tyto konkrétní a měřitelné výstupy:

 • Soutěžní komplet k realizaci městské soutěže s tematikou EVVO (pracovní listy, skládačka, prezentace – účast cca 50 žáků, 7 pedagogů)
 • Workshop pro učitele přírodovědných předmětů spádových škol spojený s ukázkou forem a metod práce, předáním výukových i metodických materiálů na CD (osvědčení, předpoklad – 8 škol, účast - cca. 14 učitelů)
 • Vzdělávací besedy pro žáky (tj. cca 180 dětí, 8 pedagogů)
 • Vzdělávací přednášky pro učitele ( tj. cca 45 pedagogů)     
 • Jednodenní exkurze žáků (tj. cca 200 dětí, 11 pedagogů)
 • Projektový den (tj. cca 550 dětí a jejich učitelé – plakáty, malby, výrobky, prezentace,…)
 • Fotodokumentace z projektového dne a exkurzí (fotografie a fotoalbum)
 • Výukové prezentace pro podporu výuky vzniklé na základě absolvovaných exkurzí
 • Dovybavení školy (seznam pořízené odborné literatury, encyklopedií, pomůcek, …)
 • Fotografie žáků a učitelů školy a spádových škol (tj. cca. 30 osob, výstava, fotoalbum)
 • CD nosiče s informacemi a výstupy z projektu