Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty > Synergie

SynergieMŠMT

Synergie

reg. č. : CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004725

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro ZŠ a MŠ

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu extrakurikulárních aktivit.

Realizace - 1.9.2017 - 31.8.2019  - 24 měsíců

Synergie II.

reg. č. : CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012636

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva - Šablony II

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, extrakurikulární, rozvojové a zájmové aktivity.

Realizace - 1.9.2019 - 31.8.2021  - 24 měsíců

Synergie III.

reg. č. : CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019867

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3

Projekt je zaměřen na jednu z kombinací následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků a podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit.

Realizace - 1.9.2021 - 30.6.2023  - 22 měsíců

MŠMT