Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Projekty > Všeználek

VšeználekMSK

Anotace

Cílem projektu je rozšíření povědomí o problematice zdravého životního stylu, udržitelného rozvoje a EVVO u dětí, žáků a jejich rodin. Vzhledem k našemu životnímu prostředí, které je zatěžováno řadou negativních vlivů je nutné dlouhodobé a průběžné působení na děti, žáky i jejich rodiny. V rámci projektu chceme využívat aktuální poznatky vědy a moderní formy práce s upřednostněním prožitkového učení, pozitivních příkladů z praxe a vzorů v okolí. Při realizaci budeme podporovat mezigenerační vazby a spolupráci v rámci školních kolektivů - učení přenosem a vzorem. Připravíme soutěž pro žáky spádových škol naší oblasti s tematikou EVVO v rámci meziškolní spolupráce. Školní projektové dny zaměříme na praktické a tvůrčí workshopy s využitím znalostí nejstarších žáků, kteří se budou věnovat "drobotině". Tato motivační výuka bude doplněna o ukázky jednoduchých experimentů, pozorování a zkoumání z oblasti PŘ, CH a F. K některým aktivitám využijeme prostor školní zahrady a dvora.

Našim žákům formou badatelských exkurzí představíme přírodovědecky hodnotné lokality a zajímavá místa našeho regionu. Vytvoříme informační bulletin a omalovánky s ekologickým obsahem pro osvětové a vzdělávací účely. U realizovaných činností zajistíme fotodokumentaci. Publicitu projektu a poskytovatele zajistíme přes www stránky školy, městskou televizi /T.I.K/ a noviny /OKO/.

Cílem projektu je rozšíření povědomí o problematice zdravého životního stylu, udržitelného rozvoje a EVVO u dětí, žáků a jejich rodin.  Využití aktuálních poznatků vědy a moderních forem práce s upřednostněním prožitkového učení, pozitivních příkladů z praxe a vzorů v okolí. Podpora mezigeneračních vazeb a spolupráce v rámci školních kolektivů - učení přenosem a vzorem. Soutěž pro žáky spádových škol naší oblasti s tematikou EVVO v rámci meziškolní spolupráce. Školní projektové dny zaměřené na praktické a tvůrčí workshopy s využitím znalostí nejstarších žáků, kteří se budou věnovat "drobotině". Motivační výuka bude doplněna o ukázky jednoduchých experimentů, pozorování a zkoumání z oblasti PŘ, CH a F. Našim žákům formou badatelských exkurzí představíme přírodovědecky hodnotné lokality a zajímavá místa našeho regionu. Vytvoříme informační bulletin a omalovánky s ekologickým obsahem pro osvětové a vzdělávací účely. 

Cíle

 • městská soutěž „ŽIVOT LESA“ s tematikou EVVO pro žáky šestých tříd spádových škol 
 • projektový den pro žáky školy „DEN ZEMĚ“ – workshopy, přednášky, dílničky, aranžování, vazby z přírodnin, modelování z hlíny, výtvarné práce, zdravá výživa, přesazování a výsadba květin, poznávání přírodnin, odpady a jejich třídění,… 
 • projektový den pro žáky školy „VĚDECKÝ INKUBÁTOR aneb za tajemstvím přírodních věd“ – poznávací workshopy pro děti MŠ a žáky I. stupně spojené s badatelskými aktivitami a názorným experimentováním, které budou řídit žáci osmých a devátých tříd s vyučujícími Př, CH a F 
 • badatelsky zaměřené exkurze žáků a pedagogů – jednodenní 
 • edice EKO-bulletinu a omalovánek, které budou svým obsahem plnit osvětovou roli v oblasti EVVO 

Personální zajištění

Mgr. Jana Svačinová
Ing. Věra Sedláková
Mgr. Miroslav Rosík
Božena Klosová

Financování

70 000,- Kč - Moravskoslezský kraj

Projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí.

Hodnocení měřitelných výstupů

 1. městská EKO soutěž "ŽIVOT LESA" - uskutečněná ve velké zasedací síni MěÚ Bohumín pro žáky šestých tříd spádových škol - území MAS BOHUMÍNSKO - 72 žáků z toho 28 soutěžících ve čtyřčlenných družstev z pěti škol a 8 pedagogů - pracovní listy, elektronické soutěžní materiály, fotodokumentace, reportáž T.I.K
 2. projektové dny: "DEN ZEMĚ" a "VĚDECKÝ INKUBÁTOR" - celkem 650 dětí a žáků + 35 pedagogů
 3. jednodenní badatelsky zaměřené vzdělávací exkurze - fotodokumentace a zpráva v městských novinách OKO   
  • Chlebovice - Včelařské muzeum - 47 žáků + 3 pedagogové
  • Frenštát - pohankový mlýn - 43 žáků + 3 pedagogové
  • Dům přírody Poodří - Bartošovice - 44 dětí + 4 pedagogové
  • Mladečské jeskyně a muzeum Úsov - 38 žáků + 3 pedagogové
  • Hradec nad Moravicí - 33 žáků + 3 pedagogové
  • Karlova studánka a NS Bílá Opava - 37 žáků + 4 pedagogové
  • břidlicový důl Zalužné a farma Františkův dvůr Klokočov - 35 žáků + 3 pedagogové
 4. edice omalovánek a EKO bulletinu - celkem 500 kusů - 200 omalovánek a 300 bulletinu
 5. fotoalba dokumentující projektové aktivity                                                                                                        
 6. publicita - městské noviny OKO, městská televize T.I.K, školní web

Celkové hodnocení

Realizační tým dodržoval stanovený časový rámec, průběžně sledoval finanční čerpání, dojednával harmonogram naplňování projektových aktivit, upravoval dle podmínek chodu školy a aktuálního stavu počasí časosled akcí, vyhodnocoval a sledoval výstupy. Členové týmu se podělili o kompetence a garanci dílčích úkolů a aktivit. Projektové cíle se podařilo naplnit. Nad stanovený projektový rámec se podařilo realizovat polodenní výlet dětí MŠ za včelařem, exkurzi žáků do Hornického muzea v Ostravě či praktické poznávání přírody Beskyd při výstupu na Lysou horu. V tvůrčích dílnách vznikly i výrobky, které budou prezentovány v rámci VÁNOČNÍHO JARMARKU. O realizaci projektu informovaly městské noviny a televize, fotografie a články umístěné na webu školy. Kladné ohlasy ze strany rodičů i žáků jsme zaregistrovali v souvislosti s badatelskými exkurzemi. Děti z mateřské školy a žáky prvního stupně zaujal projektový den experimentů - "VĚDECKÝ INKUBÁTOR". Tradiční městská EKO soutěž má již své pevné místo v kalendáři školních akcí a soutěží.